Play by Ghimire Yuvraj

19 May, 2012 5:30 pm
Venue: 
Sarwanam Theatre

सबैलाई हार्दिक निमन्त्राणा गर्दछौं ।
जेठ ३ गतेदेिख १५ गतेसम्म सर्वनाम थिएटरको आयोजनामा शिल्पी थिएटरको प्रस्तुति
'कथा-मन्चन'
रमेश बिकलको 'नयां सडकको गीत' र नयनराज पाण्डेको 'प्रवास'
निर्देशक-घिमिरे युवराज
समय ः साँझ ५: ३० बजे
स्थान ः सर्वनाम थिएटर, काठमाडौं , फोन ०१ ४४३८९४७