Badal Sarkar ra Natakko Kura

Appeared on: 

Deshantar Saptahik